CPTED, een integrale visie op veiligheid in de binnenstad

Nieuw product

9789077983096

Nederlandstalig, 2006, geïllustreerd, loose leafed/ paperback/ gebrocheerd, 124 p. door Jos de Lange.

Meer details

€ 11,47

Datasheet

Omslag Paperback
Papiersoort Standaard

Meer informatie

Samenvatting
Zonder de pretentie te hebben een sluitend antwoord te hebben op alle problemen rond afwijkend gedrag, criminaliteit en terreurdreiging, biedt crime prevention through environmental design, CPTED, een oplossingsrichting.

CPTED beoogt instandhouding en herstel van sociale controlemechanismen door de vormgeving en inrichting van gebouwen en de ruimte daaromheen. Het doel is een sociaal klimaat te scheppen waarbij bewoners, bezoekers en passanten zich verantwoordelijk voelen voor wat er in de omgeving gebeurt. En daardoor bereid zijn om anderen aan te spraken op gedrag dat in dié omgeving niet passend is, of zelfs als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren.

Hoe dan te zorgen dat de mensen in de straat bereid zijn om op elkaar te letten, en te zorgen voor hun omgeving? Dat kan door te werken met kleur, met licht en met ruimte, door vriendelijk en open te bouwen en gebruik te maken van variatie in beplanting en straatmeubiliair. Als u zegt: 'In deze straat zou ik willen wonen', is het minder waarschijnlijk dat afwijkend gedrag of zelfs criminaliteit daar een kans krijgen.

Een belangrijk voordeel van toepassing van CPTED-principes is dat ze nauwelijks geld kosten. Het is dan ook verstandig om hiermee al rekening te houden in de planfase. CPTED is een discipline die niet alleen is voorbehouden aan beveiligers. Ook ontwerpers, stedebouwkundigen, architecten, bestuurders en ordehandhavers kunnen er baat bij hebben. CPTED heeft zich inmiddels bewezen in Engeland, Canada en Australië.


Inhoudsopgave

1. Terreur in de wijk
2. De buurt als hoeksteen van de samenleving
3. De vorm van de wijk bepaalt de leefbaarheid
4. Veiliger binnenstad door bouwen en inrichten, CPTED
5. De eigen woning, het meest onveilige stukje Nederland
6. De straat als sociaal bindmiddel
7. De wijk als veilige haven
8. De binnenstad is geen eiland
9. Straten en pleinen, lucht en licht
10. Verkeer en vervoer
11. Winkelen en parkeren
12. Veilige gemeenschap en gemeenschapsruimten
13. CPTED en ouderwets beveiligen
14. CPTED en terreur
15. Lagere drempel tussen bestuur en burger
16. Integratie CPTED en beveiliging

Checklists

Reviews

Schrijf een review

CPTED, een integrale visie op veiligheid in de binnenstad

CPTED, een integrale visie op veiligheid in de binnenstad

Nederlandstalig, 2006, geïllustreerd, loose leafed/ paperback/ gebrocheerd, 124 p. door Jos de Lange.

28 andere producten in dezelfde categorie