Agenda / beleving

Uitgeverij Quist organiseert workshops schrijven en publiceren voor professionals en academici.

We organiseren trainingen, workshops en lezingencycli met de volgende auteurs en sprekers:

 • Paul de Blot, hoofdredacteur Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode (BSMN)
 • Marcel Deegeling, auteur van Leidraad voor professionals met focus
 • Raymond Godding, auteur van Organiseren met zin – waardevolle verhalen
 • Roger Lenssen, auteur van Smart Management, Smart coachen en De waarde van onafhankelijkheid
 • André Meiresonne, auteur van Zin! en Vrij!
 • Armand Mensingh, auteur artikel over yoga in BSMN
 • Annelies Oosterhoff, auteur van Essentiële kracht in ondernemingen, Business spiritualiteit in de Griekse, Indiase en Chinese elementenleer
 • Ton Soons, auteur van De jacht op prestatie
 • Paul Verburgt, auteur van Bazenbargoens en Heel herkenbaar
 • Guust Verpaalen, auteur van Een gouden kans, De sleutel tot bezieling en Bezieling in uitvoering
 • Guido de Valk, auteur van Leef magistraal – ontdekkingstocht naar duurzaam geluk en succes
 • Maurice de Valk, auteur van De kwaliteit van de balans in leven en werk en Zijnboek
 • Jan Cees van Westering, auteur van Onderneem! Commercieel worden en jezelf blijven
 • Joep Wijsbek, auteur van Leef! Zingeving, zelfreflectie en levenskunst

Hier vindt u ook aanvullende informatie over mogelijke programma’s en arrangementen. Heeft u belangstelling voor een inspirerende activiteit verzorgd door een van onze auteurs of wilt u op de hoogte blijven? Stuur ons een bericht.


Lezingen

De workshops creatief schrijven en publiceren worden gegeven door Paul Quist (op verzoek).


De ZelfReflector Levenskunst

Voor een eerste ‘quick scan’ ten aanzien van een aantal aspecten van ‘de levenskunst’ zoals deze in Levenskunst à la carte aan de orde komen, heeft Medina | dialoog & reflectie een speciale ZelfReflector Levenskunst ontwikkeld.

De ZelfReflector® is een eigentijds hulpmiddel dat je in staat stelt om je op een welbewuste manier te bezinnen op hoe je op dit moment in het leven staat. Daarbij wordt een thematische invalshoek gehanteerd. Bijvoorbeeld ‘zingeving’ of ‘levenskunst’.

Het bijzondere van de ZelfReflector is dat je hierin niet alleen met je verstand, je ratio, aangesproken wordt, maar vooral ook in wat je hierbij voelt. We weten allemaal dat wij in ons oordelen en handelen overwegend gevoelsmatig te werk gaan. Via onze gevoelens staan we bovendien in contact met de wijsheid van ons lichaam. In de ZelfReflector nemen deze gevoelens een belangrijke plaats in.

De ZelfReflector kent een gedegen filosofische basis en combineert deze met inzichten uit de hedendaagse psychologie, meer in het bijzonder de waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf. Deze filosofische en psychologische inzichten worden samengevat in een aantal vragenlijsten, die met gebruikmaking van een geavanceerd computersysteem online via het internet worden aangeboden.

De uitkomst van het zelfonderzoek met behulp van de ZelfReflector bestaat uit een interactieve weergave in een zgn. ‘spreidingsdiagram’ en een aantal overzichten. Samen met een uitgebreide leeswijzer biedt dit een aantal bruikbare aanknopingspunten tot een zinvolle zelfreflectie voor degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Hiernaast bestaat de mogelijkheid tot persoonlijk onderhoud met Joep Wijsbek, de auteur van Levenskunst à la carte.

Medina | dialoog & reflectie is een van de eerste filosofische praktijken in Nederland, die werkt met een geavanceerde internetmethodiek. Daarmee wordt een aantal vragenlijsten aangeboden, die op efficiënte wijze input genereren voor een kritische zelfreflectie. Tevens bestaat hierbij de mogelijkheid tot een of meerdere aanvullende gesprekken.

Voor nadere inlichtingen: www.zelfreflector.nl / info@zelfreflector.nl