BSMN

Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode is een publicatie van Uitgeverij Quist. Hoofdredacteur: prof. Paul de Blot van Business Universiteit Nyenrode. Het magazine wordt momenteel niet meer uitgegeven door Uitgeverij Quist. 

Individuele uitgaven zijn hier te vinden. Klik hier om de bundels te bestellen. 

BSMN nummer 1 t/m 19 werden uitgegeven van 2008 t/m 2014 door Uitgeverij Quist, onder redactie van Paul de Blot.

Nederlandstalig, geïllustreerd, paperback/gebrocheerd, 40 - 60 pagina's.

Redactie: Paul de Blot, Rob Blomme, Ruud Heijblom, Herman van der Meulen, Sharda Nandram, Jacques Reijniers, Armand Mensingh, Rob van Schaik en Maurice de Valk

Eindredactie: Richard Heeres

Editorial:
Alweer een tijdschrift over spiritualiteit? We horen het u denken. Spiritualiteit staat tegenwoordig in de belangstelling. Maar andere tijdschriften gaan vooral over religie, individuele spiritualiteit en esoterische praktijken. Er is weinig in te vinden over de spiritualiteit van het zakendoen en de zingeving van het management. Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode wil in die leemte voorzien.

Toen in mei 2006 aan de Nyenrode Business Universiteit de eerste leerstoel Business Spiritualiteit in Nederland werd opgericht, was daarvoor veel belangstelling. Ook voor een magazine over dit onderwerp zal er voldoende interesse zijn. Daarin schenken we vooral aandacht aan de corporatieve spiritualiteit: de spirituele kracht van een groep, een organisatie, een bedrijf. Een organisatie bestaat immers uit mensen van vlees en bloed. Ze vormen daarom ook als groep een levende persoonlijkheid met een groepsinspiratie.

De missie van Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode is om mensen op een bredere schaal bewust te maken van deze innerlijke bezieling van organisaties. Die behoefte aan spirituele verdieping bestaat al enige tijd, maar pas de laatste jaren is deze honger naar zingeving uitzonderlijk groot geworden.

Ons oogmerk: vernieuwing
Dit magazine heeft een drievoudige opzet. In de eerste plaats is het een dankbaar antwoord aan allen die aan het ontstaan en de groei van het vakgebied businessspiritualiteit hebben bijgedragen. Hun bezieling ondersteunen we met deze uitgave. Daarnaast bieden we een forum waar spirituele organisatievernieuwers elkaar ontmoeten en inspireren. Ten slotte bieden we met Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode ook een mogelijkheid om theorie en praktijk van spiritualiteit in organisaties bij elkaar te brengen en de ontwikkelingen hierin handen en voeten te geven. De nieuwe leerstoel heeft als taak naar vernieuwing te zoeken vanuit de eigen innerlijke kracht van de organisatie. De bedoeling is duidelijk, de aanpak geenszins.

Wanted: spirituele verdieping
Om beter inzicht te krijgen in de spirituele ontwikkelingen in het zakendoen en het management in Nederland was een inventarisatie nodig van wat er op dit gebied leeft, vooral in organisaties en bedrijven. Uit onze gesprekken met geïnteresseerden over dit onderwerp bleek een grote behoefte aan spirituele verdieping. Na een jaar hebben we hierover met ruim 360 personen van gedachten gewisseld. Het zijn vruchtbare en verrijkende gesprekken geweest. De vraag is nu wat we met dit kostbare materiaal kunnen doen.

Een van de conclusies was dat er behoefte is om deze rijkdom voor een breder publiek toegankelijk te maken en in een forum te publiceren, waar uitwisseling mogelijk is van ideeën en ervaringen. We hebben gezocht naar media om dit mee mogelijk te maken. De keuze is uiteindelijk gevallen op een tijdschrift dat wordt ondersteund door een website. Beide mediavormen geven organisatievernieuwers een mogelijkheid om een bijdrage te leveren en hun eigen ervaring en spiritueel inzicht met anderen te delen.

Tijdschrift en website bieden een forum waar theorie en praktijk bij elkaar komen en samen een netwerk vormen voor de uitwisseling van spirituele vernieuwingsideeën en praktijkvoorbeelden. Ondernemers en studenten delen er hun inzichten en ervaring met anderen. Relevante publicaties en verslagen van belangrijke evenementen zijn eveneens een belangrijke bijdrage aan elkaars spirituele verdieping.

Met Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode slaan we een brug tussen theorie en praktijk van alles wat er leeft aan businessspiritualiteit.


Over de auteur
Paul de Blot is in 1924 geboren en opgegroeid in Indonesië. Na vijf jaar concentratiekamp werkte hij als chemisch technoloog voor de opbouw van de industrie in West Java. In 1948 werd hij Jezuiet en werd voorbereid om aan de opbouw van Hiroshima te werken.

Door de politieke omstandigheden kwam hij in Indonesië in het universitair onderwijs voor filosofie en ecologische technologie. Daar werkte hij ook voor de slachtoffers van de mislukte communistische Coupe van 1965. In 1979 kwam hij op de Business Universiteit Nyenrode, waar hij in 2006 hoogleraar werd in Business Spiritualiteit.

Hij studeerde in Indonesië, Duitsland en Nederland filosofie, theologie, fysica, psychologie, spiritualiteit en Indonesische staatsleer en politiek. Op Nyenrode promoveerde hij op de thesis “Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens”.